دلم برای وبلاگ و نوشتن توی وبلاگ تنگ شده است اما چه کنم که من هم گرفتار اینستا شدم و آنجا منزل گزیده ام و درگیری های ذهنیم را آنجا مینویسم اما وبلاگ برای من پر از خاطره است پر از روزهای دوست داشتنی پر از خاطرات از روز های تلخ و شیرین  برای این علاقه ای که به اینجا دارم برای همیشه ول نمیکنم و نمیروم  من یقینا به زودی اینستا را پاک میکنم و خودم را از شر دنیای لایکیش خلاص میکنم 
فرق وبلاگ و اینستا در این است که در وبلاگ تعهدی بیشتری به خواندن مطالبت وجود دارد اما در اینستا فقط تعدا لایک ها مهم است دنیای مجازی هم برای خودش دنیای دارد وبلاگ حکم خانه ها قدیمی دارد که صادقانه دور هم جمع بودند همه دور کرسی گرمی مینشستند و برای هم خاطره میگفتند و اینستا حکم زندگی های امروزمان دارد همه اش تجمل است حتما باید به رخ بکشی تا لایک  بگیری 
یادش بخیر زمانی که بلاگفا خراب نشده بود چه روزگار و رونقی داشتیم با بچه ها چه وبگردی هایی که نمیکردیم تا یکی را پیدا کنیم و برایش نظر بذاریم و دعوتش کنیم به خانه مجازیمان و کم کم رابطه گل میگرفت و میشد مشتری همیشگیت اصلا وبگردی دنیایی داشت و چه خوب بود دنیای ساده و پاکی بود اما اینستا تا بیای و بخوای چیزی سرچ کنی هزار تصویر خاک برسری میاید و مجبوری چشم بسته فقط دکمه بک را بزنی اما دنیای وبلاگ اینجوری نیست